Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Cykl 10 spotkań, przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem zajęć jest poznanie i praktyczne przećwiczenie różnych sposobów relaksacji.

W trakcie zajęć uczestnicy będą:

  • poznawać swój potencjał, uczyć się rozpoznawania barier i blokad, budować motywację do zmian, ćwiczyć sposoby komunikowania się i budowania pozytywnych relacji

  • uczyć się rozpoznawania źródeł stresu, jego przyczyn i objawów, brać udział w ćwiczeniach, rozmowach; poprzez współdziałanie w małej grupie będą mogli doświadczyć różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresujących, przećwiczyć je, omówić, a w przyszłości wybrać te, które były dla nich najskuteczniejsze.

 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

Organizacja: 10 spotkań, 1 x w tyg. – 60 min, wtorki g. 17.00-18.00 lub 17.30-18.30

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA – PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2022

Zapisy: poprzez psychologa opiekującego się placówką szkolną lub osobiście w sekretariacie Poradni. Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Po zebraniu grupy chętnych prowadzące informują telefonicznie uczestników o rozpoczęciu zajęć oraz proponowanym terminie.

 

Prowadzące: Agnieszka Kreczunowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Paulina Kwaśniewska – psycholog, psychoterapeuta

 

 

Informacje dodatkowe: wskazany jest wygodny strój, koc lub ręcznik, aby położyć go na macie, buty na zmianę lub ciepłe skarpety

Forma: Grupa wsparcia dla młodzieży

Odbiorcy: uczniowie szkół ponadpodstawowych, osoby radzące sobie ze stresem głównie poprzez unikanie, z tendencją do wycofywania się z kontaktów społecznych, z zaburzeniami lękowymi. Osoby nieobjęte inną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cele:

Poznanie siebie, swoich zasobów i ograniczeń

Rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem w sposób sprzyjający zdrowiu psychicznemu

Budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości poprzez definiowanie i osiąganie celów

Rozwój umiejętności prospołecznych, miedzy innymi słuchanie innych, wyrażanie własnej opinii, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, rozumienie siebie w relacji z drugim człowiekiem.

Opis/zagadnienia:

Szkolenie ma charakter refleksyjny. Pozwala przyjrzeć się sobie, swoim zasobom i ograniczeniom, sformułować cele oraz określić sposoby ich realizacji. Grupa jest „lustrem”. Jej członkowie wspierają siebie nawzajem, dzielą się doświadczeniem, otwartość jest wartością. Zasady funkcjonowania w grupie pozwalają w bezpieczny sposób rozwijać konstruktywne umiejętności radzenia sobie ze stresem w kontakcie z drugim człowiekiem.

Główną bazą teoretyczną szkolenia jest Analiza Transakcyjna.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Moje zasoby. To, co akceptuję w sobie i w innych, to czego nie akceptuję, co mi przeszkadza

2. Moja rzeczywistość. Figury główne i dekoracje

3. Mój psychologiczny autoportret

4. Moje cele

5. Kluczowe przymusy i powinności

6. Negatywne przekazy od ważnych osób

7. Pozytywne przekazy od ważnych osób

8. Moje ukryte zasoby

9. Opcje i możliwości

10. Decyzje i plany

11. Sposoby realizacji celów sprzyjające zdrowiu psychicznemu

Maksymalna liczba osób w grupie: 5

Liczba godzin: 16 (2 godziny w tygodniu, 8 spotkań, czwartki 16.00-18.00)

Rozpoczęcie: 13 października 2022 godz. 16:00

Sposób rekrutacji:

Zgłoszenie bezpośrednio do psychologa z poradni Nr 11, opiekującego się szkołą, do 30 września 2022r. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Psycholog opiekujący się szkołą przekazuje informacje i kontakt osobie prowadzącej grupę – pani Katarzynie Koszewskiej. Po zapisie obowiązują konsultacje z osobą prowadzącą grupę psycholog Katarzyną Koszewską (wymagana obecność rodzica).

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content