Miejsca pomocowe

Bezpłatna pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin na terenie Warszawy.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

– Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie
ul. Dzielna 7, 01-154 Warszawa
kontakt w chwili obecnej telefoniczny: 22 468 25 47.
W celu usprawnienia kontaktu w sprawach pilnych proszę wysyłać informacje drogą emaliową na adres:
poradnia.dzielna@centrumzagorze.pl  Kierownik poradni: mgr Paulina Kozłowska-Nikodym

– Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym

Ul. Koszykowa 79b
Umówienie się na wizytę do specjalisty oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat udzielanych porad pod numerem tel: 22 468 25 01 lub autyzm@centrumzagorze.pl 
Poradnia realizuje świadczenia dla osób w wieku od 3 do 18 roku życia z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem dziecięcym oraz zespołem Aspergera.
– Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie
Ul. Koszykowa 79b
Telefon: 22 468 25 19
Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 – 14:00
Do oddziału przyjmowane są dzieci  z zaburzeniami rozwoju psychicznego w wieku od 2 do 7 roku życia

– Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie
ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów
Kierownik poradni: Marcin Flak – specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
E-mail: poradnia.jozefow@centrumzagorze.pl
Telefon: 22 468 25 99


Gabinet Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci „CePeLek”
Ul. Koszykowa 78, Warszawa
telefon: 22 429 11 39
telefon: 459 595071 wew. 2 (w rejestracji poradni dla dzieci)

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży (6-18 r.ż.)
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa (woj. mazowieckie)
Telefon: 22 458 26 11
https://ipin.edu.pl/o-instytucie/dzialalnosc-lecznicza/poradnie/

Przychodnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży (Szpital Nowowiejski)
ul. Puławska 87/89, Warszawa
Telefon: 22 845 54 83, 22 825 20 31

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Poliklinika – Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
Punkt Informacyjny: tel. 22 317 91 65 (7:30 – 15:05)
Rejestracja (22) 460 80 00

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży

Al. Dzieci Polskich 20
Telefon: 22 815 71 61

Szpital Dziecięcy (Poradnia Zdrowia Psychicznego)
ul. Niekłańska 4/24
Rejestracja pod telefonem: 22 509 83 90

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży – Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A, Warszawa
Telefon: 022 32 77 381

Ośrodek Wczesnej Interwencji (dzieci od urodzenia do 7 r.ż.)
ul. Pilicka 21, Warszawa
Telefon: 022 844 06 37

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży 
ul. Szlenkierów 10, Warszawa
Biuro Obsługi Pacjenta: 22 299-26-17

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Styrska 44
Rejestracja i zapisy tel. 22 810 44 36 od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 19:00 oraz w piatki od 8:00 do 15:35.
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Styrska 44
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 22 810 80 78

Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Praga Północ
ul. Jagiellońska 34
Telefoniczna Obsługa Pacjenta: 22 619 78 76
https://www.szpzlo.pl/baza_uslug-rodzaje-OPIEKA+PSYCHIATRYCZNA+I+LECZENIE+UZALE%C5%BBNIE%C5%83.html

Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów
Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „POZA ILUZJĄ”
ul. Dąbrowskiego 75a
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-20:00
tel. 22 844-94-61
tel. 669 544 344

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
ul. pl. Czerwca 1976 r. nr 1 (III piętro)
02-495 Warszawa
tel.: +48 517 322 387; +4822 592 98 21
e-mail: odpsychdzieci@szpzlo-ochota.pl
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota prowadzi Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży na terenie Dzielnicy Ursus. 
Do Oddziału przyjmujemy dzieci realizujące obowiązek szkolny siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej.
Zapewniamy kompleksowe leczenie psychiatryczne i pomoc psychologiczną. 
Zgłoszenia do Oddziału przyjmujemy przez cały rok kalendarzowy. 
Po zgłoszeniu dziecka na Oddział zostaniecie Państwo zaproszeni na kwalifikacje przeprowadzane przez psychoterapeutę i lekarza psychiatrę.
 
W Oddziale oferujemy opiekę psychiatryczną oraz kompleksową terapię psychologiczną dla młodzieży doświadczającej:
– zaburzeń nastroju (m.in. depresja, choroba afektywna dwubiegunowa);
– zaburzeń lękowych (m.in.fobia szkolna, fobia społeczna);
– zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych;
– zaburzeń neurorozwojowych (m.in ADHD, Zespół Aspergera);
– schizofrenii, zaburzeń typu schizofrenii, zaburzeń  urojeniowych;
– zaburzeń zachowania i emocji;
– zaburzeń związanych ze stresem;
– zaburzeń występujących pod postacią somatyczną.

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Vitamed
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Wileńska 18
Telefon: 22 473 89 37; 22 473 87 94
https://www.splvitamed.pl/strefa-pacjenta/pzp/poradnia-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy.html

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Żoliborza, Bielan i Łomianek
W Przychodni Kochowskiego 4 działa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., zapewnia konsultacje psychiatry, psychologa czy psychoterapeuty
Informacje i zapisy 22 839 38 13

Towarzystwo Pomocy Młodzieży 
ul. Nowolipki 2
Konsultacje psychiatryczne są przeznaczone tylko dla młodzieży i młodych dorosłych będących już uczestnikami naszych programów oraz w stałym kontakcie z naszymi psychologami i/lub psychoterapeutami.
Telefon: 508 350 320

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Warszawie
ul. Koszykowa 79B, 02-008 Warszawa
Umówienie się na wizytę do specjalisty oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat udzielanych porad pod numerem tel: 22 468 25 01 lub autyzm@centrumzagorze.pl 
Poradnia realizuje świadczenia dla osób w wieku od 3 do 18 roku życia z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem dziecięcym oraz zespołem Aspergera.

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Józefowie
ul. 3 Maja 127, 05-420 Józefów
Kontakt z Poradnią w chwili obecnej tylko telefoniczny 22 468 25 99 lub mailowy poradnia.jozefow@centrumzagorze.pl

Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym KRASNAL (dzieci do 14 r.ż)
ul. Śreniawitów 12, 03-188 Warszawa
telefon: 22 88 44 330
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-19
E-mail: autyzm@krasnal.org.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Poradnia Dzieci Autystycznych i ich Rodzin
Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa (woj.mazowieckie)
Telefon: 022 458 28 48

Instytut Matki i Dziecka 
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Warszawa, ul. Kasprzaka 17a
Zapisy na pierwszą wizytę: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 8:00-15:00; czwartek w godzinach 10:30-18:00 pod numerem telefonu 22 32 77 381

Ośrodek Wczesnej Interwencji (dzieci od urodzenia do 7 r.ż.)
ul. Pilicka 21, Warszawa
Telefon: 022 844 06 37

NIEPUBLICZNE:
Fundacja Pomoc Autyzm
ul. Namysłowska 2a/64, 03-454 Warszawa
Telefon: 660 330 220
E-mail: fundacja@pomocautyzm.org

Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
Telefon: 22 825 87 42

NFZ Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Kochowskiego 4, Warszawa Żoliborz
tel. (22) 839 47 39
NFZ Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki

Poradnia logopedyczna

ul. Cegłowska 80, Warszawa Bielany
tel. (22) 569 04 70, www.bielanski.med.pl
NFZ Poradnia Logopedyczna „Logann”

ul. Wrocławska 7a, Warszawa Bemowo, tel. (22) 665 04 48

ul. Bartnicza 4, tel. (22) 814 55 31, www.logopedia.com.pl
NFZ Instytut Matki i Dziecka

Poradnia logopedyczna dla dzieci

ul. Kasprzaka 17a
tel. (22) 327 71 15,  www.imid.med.pl
NFZ Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Poradnia logopedyczna

ul. Mochnackiego 10
tel. (22) 356 03 03, whc.ifps.org.pl
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

ul. Mokra 17,
Kajetany k. Warszawy,
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 356 03 01, whc.ifps.org.pl
NFZ Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia logopedyczna

ul. Balkonowa 4
tel. (22) 744 00 53
NFZ Ośrodek Wczesnej Interwencji 

Poradnia logopedyczna dla dzieci

ul. Pilicka 21
tel. (22) 844 06 37, www.owi.itp.net.pl
NFZ Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy Polskiego Związku Głuchych

Poradnia logopedyczna

ul. Radzymińska 101/103
tel. (22) 883 359 594, www.pzg.waw.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”ds. dysfunkcji rozwojowych u dzieci i młodzieży (m.in. terapia jąkania, bez skierowania)

ul. Raszyńska 8/10
tel. (22) 822 77 17, www.poradnia-top.pl
NFZ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Med. Jana Bogdanowicza

Poradnia logopedyczna dla dzieci

ul. Niekłańska 4/24
tel. (22) 617 11 92, www.nieklanska.pl
NFZ Centrum Medyczne Medicenter

Poradnia logopedyczna

ul. Wołoska 88
tel. (22) 646 86 08, medicenter.pl
NFZ Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

Poradnia logopedyczna dla dzieci 

Al. Wyzwolenia 6
tel. (22) 830 54 99,
NFZ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Poradnia logopedyczna

ul. Kondratowicza 8
tel. (22) 326 54 64,
www.szpital-brodnowski.waw.pl
NFZ SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

Poradnia logopedyczna

ul. Szlenkierów 10
tel. (22) 632 37 94
NFZ Logo-Med Poradnia-Gabinet Logopedyczno-Neurologopedyczny

Poradnia logopedyczna 

ul. Symfonii 2
tel. (22) 795 190 769
NFZ Szpital Czerniakowski SPZOZ

Poradnia logopedyczna

ul. Stępińska 19/25
tel. (22) 318 62 13, www.szpitalczerniakowski.waw.pl
NFZ Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia logopedyczna dla dzieci

ul. Kielecka 27
tel. (22) 849 78 11
NFZ Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

Poradnia logopedyczna

ul. Wołoska 137
tel. (22) 508 17 88, www.cskmswia.pl
NFZ Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

Poradnia logopedyczna

ul. Banacha 1a
tel. (22) 599 12 26, https://spcsk.pl/
NFZ Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „Cepelek” SPZOZ

Poradnia logopedyczna

ul. Koszykowa 78, tel. (22) 429 11 16
NFZ SPZOZ Warszawa-Ursynów

Poradnia logopedyczna dla dzieci

ul. Zamiany 13
tel. (22) 644 83 13
NFZ Przychodnia Lekarska, 

Poradnia logopedyczna dla dzieci

ul. Soczi 1,
tel. (22) 642 69 33 do 40 w. 207

Centrum Pomocy Dzieciom – Warszawa

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel.: 22 826 88 62
faks: 22 266 85 30
e-mail: cpd@fdds.pl

Powiślańska Fundacja Społeczna

Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

Ul. Dobra 5 lok. 15 (suterena)
00 – 384 Warszawa
E-mail: poradnia@pfs.pl
Telefon: (22) 627 07 25
www.pfs.pl

(wsparcie psychologiczne, terapia, konsultacje prawne)

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”

Ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
E- mail: spb.dom@wp.pl
Telefon: (22) 616 10 36, fax (22) 617 28 91

(miejsca noclegowe dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy z terenu m.st. Warszawy, pomoc prawna, socjalna, psychologiczna)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
Telefon: 022 616 16 69, faks: 22 672 65 86
e-mail: cdir@fdds.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej

ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
Telefon: 022 826 88 62,
faks: 22 826 14 34
e-mail: cpd@fdds.pl

Stowarzyszenie OPTA

ul. Marszałkowska 85 lok. 34
00-683 Warszawa    
Tel./faks: 22 622 52 52
Tel.: 22 424 09 89, 22 425 82 00
E-mail: biuro@opta.org.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ

ul. Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121
Telefon: (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)
22 823-96-64 (faks)
22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”)
E-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

http://www.niebieskalinia.pl

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. 6-go Sierpnia 1/5 02-843 Warszawa
tel./fax: 22 855 44 32
e-mail: sekretariat@woik.waw.pl
www.woik.waw.pl

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży (Szpital Kopernika)

Porady psychologa dla dzieci do lat 6 i ich rodziców (Maria Bielecka)

Al. Wyzwolenia 6, Warszawa
Telefon: 022 830 54 93, kom.: 603 615 232

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży mieszkających w dzielnicach Śródmieście, Ochota, Ursus
infolinia: 22 592 98 98
infolinia.power@szpzlo-ochota.pl
https://www.szpzlo-ochota.pl/power

Poradnia Specjalistyczna OPTA 
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 56
(budynek B na terenie ZSLiT im.Leopolda Staffa)

Telefon: 22 826 39 16; kom.:506 399 683

Stowarzyszenie ASLAN

ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa
Telefon: 022 636 49 04 lub 022 636 49 12
e-mail: www.aslan.org.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

ul. Skarżyńskiego 1
Telefon: 022 822 83 35

Ośrodek Wczesnej Interwencji 

ul. Pilicka 21, Warszawa
Telefon: 022 844 06 37

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek”

ul. Koszykowa 78
00-911 Warszawa
Telefon: 022 429 11 03 do 06

Towarzystwo Pomocy Młodzieży 
ul. Nowolipki 2, tel. 22 635 54 67, 22 887 88 05

Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży „Pępek”
ul. Hoża 41 domofon 200, tel. 668 320 608

Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP 
ul. Boryszewska 4, tel. 22 646 57 25, 515 103 831

SDR Stowarzyszenie Dla Rodzin

e-mail: zapisy@sdr.org.pl

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie:

1. „Zacisze”

ul. Pszczyńska 26 m 57; Warszawa
tel/fax (22) 253-49-47; kom: 518 452 047

2. „Nowodwory”

ul. Nowodworska 35 m 51; Warszawa
tel/fax (22) 290-53-90; kom: 696 509 924

3. „Ząbkowska”

ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Warszawa.
tel/fax (22) 619-42-67

Centrum Pomocy Dzieciom – Warszawa

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel.: 22 826 88 62
faks: 22 266 85 30
e-mail: cpd@fdds.pl

Fundacja Wspierania Rodzin „Korale”
ul. Narbutta 27a
02-536 Warszawa
(oficyna, wejście od ul. Melsztyńskiej)

Telefon: 797 580 782
e – mail: sekretariat@fundacjakorale.org

SDR Stowarzyszenie Dla Rodzin

e-mail: zapisy@sdr.org.pl

Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne w Warszawie:

1. „Zacisze”

ul. Pszczyńska 26 m 57; Warszawa
tel/fax (22) 253-49-47; kom: 518 452 047

2. „Nowodwory”

ul. Nowodworska 35 m 51; Warszawa
tel/fax (22) 290-53-90; kom: 696 509 924

3. „Ząbkowska”

ul. Ząbkowska 39 m 1,2; Warszawa.
tel/fax (22) 619-42-67

Ośrodki Pomocy Społecznej Centrum Pomocy społecznej – Dzielnicy Śródmieście

ul.Konwiktorska 3/5
00-217 Warszawa
tel. 22 621 95 26, 22 277 41 00
e-mail:  sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

ul. Gen.J.Bema 91, 01-233 Warszawa
centrala: 22 571-50-00
fax: 22 571-50-50
e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
ul. Falęcka 10,  02-545 Warszawa
tel.: (22) 849-44-66
fax: (22) 849-44-68
E- mail: sekretariat@opsmokotow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Dembińskiego 3
01-644 Warszawa
tel.: 22 569 28 00, fax: 22 833 64 24
e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Przemyska 11
02-361 Warszawa
e- mail: osrodek@opsochota.waw.pl  
tel.: 22 817 64 63

Telefony: 
Sekretariat:  22 822 11 24
Pracownicy Socjalni:  22 822 29 62, 22 822 23 36

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content