Logopedia

Znajdą tu Państwo artykuły, gry, zabawy, zadania i pomoce przydatne w utrwalaniu sukcesów wypracowanych podczas terapii logopedycznej, przygotowane i polecane przez naszych logopedów

Rodzicu,

Jeśli obserwujesz, że Twoje dziecko zaczyna mówić niepłynnie. Często w sytuacjach stresu lub ekscytacji prezentuje następujące objawy:

 • nie potrafi wypowiedzieć niektórych dźwięków, np. [b], [g],

 • powtarza wyrazy, sylaby lub dźwięki, np. ma-ma-ma-mama,

 • przedłuża dźwięki, np. moooje klocki,

 • używa dodatkowych słów, które ułatwiają mu rozpoczęcie wypowiedzi,

 • ma problem z oddechem, gdy chce coś powiedzieć,

 • zaczyna zdawać sobie sprawę ze swoich kłopotów z mówieniem,

 • wzrasta u niego napięcie mięśniowe, widoczne w obrębie twarzy,

 • wykonuje dodatkowe gesty (tzw. współruchy), kiedy próbuje się wypowiedzieć,

 • rozmawia mniej chętnie niż dawniej.

Spróbuj działać od razu!

Zaburzenia płynność mowy małego dziecka to problem, który dotyka całą rodzinę. W jego skutecznym przezwyciężaniu powinni zatem wraz z dzieckiem brać udział jego najbliżsi.

Dlatego:

 • mów do dziecka wyraźnie, prosto i odpowiednio wolno. Dziecko naśladuje Twój sposób mówienia.

 • pozwól, aby mówiło tak jak potrafi, nie wyręczaj go.

 • czekaj, aż skończy swoją wypowiedź, bez ponaglania.

 • naucz swoje dziecko stosować pauzy podczas mówienia.

 • śpiewaj razem z nim jak najczęściej.słuchaj go uważnie, aby czuło, że to co mówi, jest dla Ciebie interesujące i ważne. Zachęci je to do rozmowy z Tobą, również o swoich problemach.

 • zostaw dziecku przestrzeń na swobodną wypowiedź, nie zasypuj go pytaniami. Pozwól mu decydować, co chce powiedzieć.

 • baw się z dzieckiem, nie musicie wciąż rozmawiać. Dzieci chętnie spędzą z wami czas także bez mówienia.

 • pozwól dziecku przejmować inicjatywę w zabawie i popełniać błędy.

 • wzmacniaj swoje dziecko, nagradzaj je gestami i słowami. Stosuj konkretne, szczere pochwały

 • staraj się wspólnie z innymi członkami rodziny ujednolicić swoje postępowanie w stosunku do dziecka. Bądź konsekwentny w swoich działaniach.

 • pamiętaj o stałym rytmie dnia. Wyeliminuj w miarę możliwości pośpiech i nieoczekiwane zmiany planów. Zapewni to poczucie bezpieczeństwa Twojemu dziecku.

 • zadbaj o odpowiednią ilość snu i odpoczynku. Ułatwi mu to wyciszenie swoich emocji.

Problemy z płynnością w mówieniu u małych dzieci nie zawsze mijają samoistnie. U części dzieci mogą przekształcić się w jąkanie wczesnodziecięce. Dlatego warto skonsultować się z logopedą, jeżeli:

 • w rodzinie były przypadki jąkania chronicznego,

 • zaczyna jąkać się chłopiec,

 • pierwsze objawy niepłynności mówienia wystąpiły po 3,5. roku życia i później,

 • niepłynność utrzymuje się w mowie dziecka dłużej niż 12–18 miesięcy,

 • objawy niepłynności nasilają się lub utrzymują na jednakowym poziomie,

 • niepłynność współwystępuje z innymi problemami rozwojowymi.

Wczesna interwencja logopedyczna z aktywnym udziałem rodziców jest kluczem do sukcesu, jakim jest płynność w mowie dziecka.

Opracowała: Ewa Marchwiak- logopeda

Literatura:

1. Węsierska K., Gaweł K., 2018, Zaburzenia płynności mowy, Gdańsk.
2. Tarkowski Z., 1992, Jąkanie wczesnodziecięce, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
3. Kelman E., Nicholas A., 2008, Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym, Wyd. Harmonia.
4. Kamińska D., 2006, Wspomaganie płynności mowy dziecka- profilaktyka, diagnoza, terapia jąkania wczesnodziecięcego, Kraków.

Grafika:

http://www.karliklogopedia.pl/oferta/logopeda-dla-dzieci

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content