Opinie, informacje i zaświadczenia

PORADNIA ZGODNIE Z ZADANIAMI STATUTOWYMI WYDAJE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: OPINIE, INFORMACJE I ZAŚWIADCZENIA.

Wszystkie opinie wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka/ucznia/pełnoletniego ucznia, dostarczony bezpośrednio do Poradni.

Do wniosku o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (zaświadczenie) oraz opinię nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów o funkcjonowaniu ucznia (opinia szkoły).

EDUKACJA DOMOWA – REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO/NAUKI POZA SZKOŁĄ:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 14 sierpnia zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r. w §13b pkt.5 w roku szkolnym 2020/2021 nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe, co oznacza, że do uzyskania zgody do realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. (Rozporządzenie z 14 sierpnia 2020 r. Dz.U. 2020 Poz. 1394)

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek obydwojga rodziców / opiekunów / pełnoletniego ucznia* o wydanie opinii, zaświadczenia lub informacji

 

Wniosek o badanie

Wniosek obydwojga Rodziców o badanie / konsultacje
Zwracam się z prośbą o specjalistyczne badanie diagnostyczne mojego syna/córki.

 

Opinia ze szkoly – zindywidualizowana  ścieżka kształcenia

Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

 

Zaswiadczenie lekarskie
do wydania opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez …

Deklaracja Dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content