Dzieci w wieku 0-6 lat

Kluczową rolę w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, społecznym, poznawczym i fizycznym dziecka pełnią Rodzice. Dlatego też, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy propozycje spotkań dla Rodziców. W niektórych warsztatach mogą brać udział również dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem spotkań i wybrania zajęć zgodnie z Państwa potrzebami i preferencjami.

Zapisy w sekretariacie Poradni pod numerami telefonów 22 825 18 15, 22 825 74 52

Kalendarz spotkań:

Trening ma na celu poznanie przez rodziców swoich mocnych stron i umiejętności przydatnych w procesie wychowywania dziecka. W wychowaniu dziecka fundamentalnym elementem jest komunikowanie się, stąd w trakcie nasze treningu dużą wagę będziemy przywiązywać do tej umiejętności. Podczas spotkań będziemy również zajmować się rozwiązywaniem problemów wychowawczych i budowaniem bliskiej i bezpiecznej relacji z dzieckiem służącej obu zaangażowanym w nią stronom – dziecku i rodzicowi. Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia poznawanych technik komunikowania się i rozwiązywania trudnych sytuacji.

Adresaci:

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli w rejonie PPP 11.

Forma realizacji:

Cykl 3 spotkań grupowych, raz w tygodniu, w soboty, w wymiarze 5 godzin zegarowych każde. Praca metodami aktywnymi, na własnym doświadczeniu.

Warunkiem ukończenia treningu jest obecność na wszystkich spotkaniach. Prosimy o wygodny strój i obuwie na zmianę.

Maksymalna liczebność grupy: 10 osób (tylko rodzice, bez dzieci).

Termin: 24.09, 01.10, 08.10 2022r., soboty 9.00 – 14.00

Prowadzące:

Agata Wojna – psycholog, trener interpersonalny II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Joanna Zapalska-Brud – psycholog, terapeuta SI

 

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 po konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia TUW.

Trening ma na celu poznanie przez rodziców swoich mocnych stron i umiejętności przydatnych w procesie wychowywania dziecka. W wychowaniu dziecka fundamentalnym elementem jest komunikowanie się, stąd w trakcie nasze treningu dużą wagę będziemy przywiązywać do tej umiejętności. Podczas spotkań będziemy również zajmować się rozwiązywaniem problemów wychowawczych i budowaniem bliskiej i bezpiecznej relacji z dzieckiem służącej obu zaangażowanym w nią stronom – dziecku i rodzicowi. Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia poznawanych technik komunikowania się i rozwiązywania trudnych sytuacji.

Adresaci:

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli w rejonie PPP 11.

Forma realizacji:

Cykl 3 spotkań grupowych, raz w tygodniu, w soboty, w wymiarze 5 godzin zegarowych każde. Praca metodami aktywnymi, na własnym doświadczeniu.

Warunkiem ukończenia treningu jest obecność na wszystkich spotkaniach. Prosimy o wygodny strój i obuwie na zmianę.

Maksymalna liczebność grupy: 10 osób (tylko rodzice, bez dzieci).

Termin: 5.11, 19.11, 26.11 2022r., soboty 9.00 – 14.00

Prowadzące:

Agata Wojna – psycholog, trener interpersonalny II stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Joanna Zapalska-Brud – psycholog, terapeuta SI

 

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 po konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia TUW, do 31.10.2022r.

Opis:

Zajęcia grupowe, których głównym celem jest poprawa funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych.

Adresaci:

dzieci w wieku 5 – 6 lat mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, nieśmiałych, agresywnych, z diagnozą ZA i ADHD.

Cele zajęć:

· trening umiejętności społecznych

· trening umiejętności komunikacyjnych

· trening modyfikowania zachowań na aprobowane społecznie

· doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

· poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami i napięciami

· praca nad przestrzeganiem zasad

· kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Formy realizacji: czwartki w godzinach 17.00 – 18.00, 10 spotkań, od 12.01.2023 do 13.04.2023r. – ze względów organizacyjnych – zajęcia nie odbędą się.

Prowadzące: Elżbieta Kowalska – psycholog, Ewa Bombol – neurologopeda

Zapisy ze wskazań psychologa opiekującego się daną placówką w sekretariacie poradni.

Nie ma potrzeby przejścia TUW przez rodzica.

Opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie różnych kompetencji matematycznych w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Są to zajęcia dla dzieci, które lubią liczenie, gry i zabawy matematyczne oraz interesują się zagadkami matematycznymi.

Adresaci zajęć:

Dzieci 5 – letnie i 6-letnie, które mają opanowaną podstawę programową w zakresie edukacji matematycznej w przedszkolu i potrzebują większych wyzwań związanych z poznawaniem świata liczb i zagadek matematycznych.

 

Cele główne:

· rozwijanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na różne cechy, które je łączą;

· zwiększanie zakresu liczenia w zakresie dodawania i odejmowania;

· rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

· rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań i zagadek matematycznych;

· rozwijanie logicznego i kombinatoryjnego myślenia;

· kształtowanie umiejętności kodowania.

 

Terminy zajęć:

· I cykl: od 04.10.22 r. – 31.01.23 r. (16 zajęć), godzina: 16:00

· II cykl: od 07.02.23 r. (z 2 tygodniową przerwą w ferie zimowe) – 13.06.23 r. (16 zajęć), godzina: 16:00.

 

Czas trwania: 50 minut

 

Liczba uczestników: 5 dzieci.

 

Sposób rekrutacji: zapisy na zajęcia w sekretariacie Poradni lub przez psychologa opiekującego się przedszkolem lub szkołą.

 

Zgłaszać się można:

· od 6 września 2022 roku do 27 września 2022 r. (I cykl)

· od 17 stycznia 2023 roku do 31 stycznia 2023 roku (II cykl)

 

Jeżeli nie byłoby miejsc na głównej liście, można wpisać dziecko na listę rezerwową, ponieważ prowadząca będzie potwierdzała uczestnictwo na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Może zwolnić się miejsce na głównej liście, wtedy prowadząca dzwoni do osób z listy rezerwowej.

 

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11, Al. Jerozolimskie 30, gabinet na parterze.

 

Prowadząca: Anna Korczyńska-Witczak – pedagog, diagnosta, terapeutka matematyczna, terapeutka ręki. Pracuje od kilku lat z dziećmi na zajęciach indywidualnych i grupowych.

Adresat:

Rodzice i dzieci trzy i czteroletnie z przedszkoli z rejonu PPP11

 

Cel zajęć:

  • wczesne rozpoznanie potrzeb i problemów dzieci w zakresie zaburzeń funkcjonowania aparatu mowy,

  • usprawnienie pracy mięśni wszystkich artykulatorów, a tym samym zapobieganie powstawaniu wad wymowy i możliwość szybszej korekcji wad już powstałych,

  • nauczenie dzieci kontroli nad pracą mięśni języka, warg i policzków, świadomego, celowego ruchu, który w przyszłości ma służyć prawidłowej artykulacji

  • kształtowanie nawyku prawidłowego oddychania przez nos z wykorzystaniem mięśni przepony oraz zwrócenie uwagi na prawidłową pozycję spoczynkową języka

  • pokazanie rodzicom różnorodnych form zabawowych ćwiczeń logopedycznych – usprawniających mięśnie artykulacyjne, aparat oddechowy, stymulujących rozwój funkcji słuchowych, koordynację słuchowo – ruchową.

 

Czas trwania: 1 cykl – 4, godzinne spotkania raz w miesiącu w sobotę. Od października 2022 do stycznia 2023r.

 

Liczba uczestników – 5 par – (dziecko plus 1 rodzic)

Prowadząca: Magda Fiutowska – logopeda

Sposób rekrutacji – zapisy telefoniczne w sekretariacie Poradni, tel. 22 825 18 15

Opis:

Spotkanie ma na celu profilaktykę dotyczącą usprawniania motoryki dużej i małej zanim dziecko podejmie naukę w szkole w celu uniknięcia takich konsekwencji jak: nieprawidłowa postawa ciała podczas pisania, męczliwość ręki oraz nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, który wpływa negatywnie na charakter pisma dziecka.

 

Adresaci: Rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym

 

Terminy konsultacji: Konsultacje będą odbywały się w poniżej wyznaczonych sobotnich terminach:

· 15.10.22 r. – 08:30 – 10:30

· 19.11.22 r. – 08:30 – 10:30

· 10.12.22 r. – 08:30 – 10:30

· 14.01.23 r. – 08:30 – 10:30

· 04.02.23 r. – 08:30 – 10:30

· 11.03.23 r. – 08:30 – 10:30

· 15.04.23 r. – 08:30 – 10:30

 

Liczba uczestników: 5 dzieci z jednym rodzicem.

 

Sposób rekrutacji: w sekretariacie Poradni lub przez psychologa opiekującego się przedszkolem. Zgłaszać się można do poniedziałku poprzedzającego spotkanie czyli do następujących dat: 10.10.22r., 14.11.22r., 05.12.22r.,

09.01.23 r., 30.01.23 r., 06.03.23 r., 10.04.23 r. Jeżeli nie byłoby miejsc na liście można wpisać się na listę rezerwową, ponieważ prowadząca spotkanie na 3 dni przed spotkaniem będzie potwierdzała uczestnictwo i wtedy może zwolnić się miejsce z głównej listy, a prowadząca dzwoni do osób z listy rezerwowej.

 

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11, Al. Jerozolimskie 30, gabinet na parterze.

 

Prowadząca: Anna Korczyńska-Witczak – pedagog, diagnosta, terapeutka ręki, terapeutka pedagogiczna

Adresat:

dzieci i rodzice z grup i klas „0” z przedszkoli i szkół podstawowych naszego rejonu

 

Cel główny

– doskonalenie procesu szeroko rozumianej percepcji słuchowej dzieci sześcioletnich.

rozpoznanie potrzeb i problemów dzieci w zakresie zaburzeń funkcji słuchowych.

wspólne zabawy i ćwiczenia doskonalące słuch fonematyczny, proces analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, pamięć i koncentrację słuchową.

pokazanie rodzicom różnorodnych form ćwiczeń stymulujących rozwój funkcji słuchowych do pracy z dzieckiem w domu

 

Czas trwania: 1 cykl – 4godzinne spotkania co dwa tygodnie, prawdopodobnie we wtorki o 17.00 w II semestrze

 

Liczba uczestników– 5 par – (dziecko plus 1 rodzic)

Prowadząca: Magda Fiutowska – logopeda

Sposób rekrutacjizapisy telefoniczne w sekretariacie po informacji zostawionej przez psychologa w przedszkolu.

Adresat:

dzieci 4 – 5 letnie

 

Formy realizacji II semestr roku szkolnego 2022/23

 

Liczba uczestników– 5 par – (dziecko plus 1 rodzic)

Prowadząca: Ewa Bombol – logopeda

Sposób rekrutacjizapisy po konsultacji z logopedą

Zapraszamy Państwa na konsultacje ze specjalistami Poradni:

konsultacje psychologiczne

konsultacje pedagogiczne

konsultacje logopedyczne

 konsultacje w zakresie integracji sensorycznej

• indywidualne konsultacje i porady zawodowe

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content