Nauczyciele

  • konsultacje, porady indywidualne – wsparcie merytoryczne i metodyczne (na terenie Poradni lub w trakcie dyżurów na terenie szkoły na zaproszenie placówki w uzgodnionym terminie),

  • przekazywanie informacji zawodowych i edukacyjnych (na bieżąco),

  • udostępnianie materiałów wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (na bieżąco),

  • organizowanie spotkań informacyjnych dla koordynatorów szkolnych – wymiana doświadczeń, dobre praktyki, wspólne rozwiązywanie problemów (według potrzeb).

  • Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, pogadanek, prelekcji dla klas SP VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych pt.: „Samopoznanie”, „Poznanie zawodów”, „Zawody przyszłości”, „Planowanie kariery zawodowej”,

    Wymagania rynku pracy i zawodu w XXI wieku”-realizacja na terenie szkoły, zapisy u psychologa opiekującego się placówką lub zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Poradni;

     

Zapraszamy na szkolenie online: „Metody samoregulacji w sytuacjach trudnych i kryzysowych (pandemia, wojna). Droga do spotkania”

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek. Odbędzie się w dniu 24 marca 2022, w czwartek, w godzinach 16.00-19.00.

Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym jest i na czym polega samoregulacja emocji, których doświadczamy w czasie pandemii. Poznają – i będą mogli przećwiczyć – metody i techniki obniżające poziom napięcia emocjonalnego.

Dzięki szkoleniu pojawią się możliwości zadbania o relacje w społeczności szkolnej, sprzyjające osiąganiu celów związanych z nauką, nauczaniem i uczeniem się.

 

Szkolenie prowadzi: Katarzyna Koszewska, psycholog, Poradnia nr 11

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: sieci@poradnia11.waw.pl do dnia 20.03.2022 r. Osoby zgłoszone, trzy dni przed terminem szkolenia otrzymają mailem link do spotkania.

Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Bardzo prosimy o podanie imienia, nazwiska, numeru placówki, w której Państwo pracujecie i numeru telefonu do kontaktu.

Serdecznie prosimy o przekazanie zaproszenia nauczycielom z Państwa szkół i przedszkoli.

Organizatorzy:

Agnieszka Kreczunowicz, Agnieszka Uszyńska

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content