Pedagogika

Funkcje motoryczne

Objawy zaburzeń funkcji motorycznych u dzieci z grupy ryzyka dysleksji: litery niekształtne, brak dokładności w odtwarzaniu liter, bark płynności ruchów, litery kanciaste, przechylone w różne strony, litery „drżące”, brak połączeń między literami, niewłaściwe proporcje liter w obrębie wyrazów, nierównomierne zagęszczenie pisma, zbyt małe lub zbyt duże odstępy miedzy literami lub […]

Funkcje słuchowe

Objawy zaburzeń funkcji słuchowych u dzieci z grupy ryzyka dysleksji: trudności z analizą i syntezą elementów składowych mowy tzn. kłopoty z podzieleniem słów na głoski lub połączeniu słyszanych głosek w słowo, trudności z rozróżnianiem głosek o podobnym brzmieniu np. b-p, t-d, k-g, trudności z pamięcią fonologiczną, sekwencyjną – zapamiętywaniem nazw […]

Funkcje wzrokowe

Objawy zaburzeń funkcji wzrokowych u dzieci z grupy ryzyka dysleksji: trudności z wyróżnianiem elementów z całości lub ich syntetyzowania (np. dziecko widzi obrazek, ale nie potrafi powiedzieć o konkretnych elementach, które można tam dostrzec lub dostrzega elementy ale ma trudność z opowiedzeniem o całości), trudności z dostrzeżeniem elementów różniących dwa […]

Koncentracja i uwaga

WSPOMAGANIE ROZWOJU KONCENTRACJI I UWAGI DZIECKA Koncentracja uwagi niezbędna jest w domu, na podwórku, w przedszkolu i w szkole… Konieczna podczas czynności dnia codziennego, podczas zabawy i nauki. Niezbędna w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych. Koncentracja to umiejętność skupiania uwagi, skierowania jej na ściśle określony bodziec i utrzymywanie jej w […]

Objawy dyskalkulii na różnych etapach edukacyjnych

Zamieszczona poniżej lista objawów dyskalkulii ma na celu uświadomienie rodzicom i nauczycielom na jakie nieprawidłowości w nabywaniu przez dziecko kompetencji matematycznych warto zwrócić szczególną uwagę. W celu poprawy funkcjonowania dziecka, zwłaszcza na początkowym etapie edukacji matematycznej oraz zniwelowania ewentualnych trudności, które mogą mieć wpływ na dalszą karierę szkolną dziecka, należy […]

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content