Rodzice

Warsztaty i zajęcia skierowane dla rodziców i dzieci w wieku 4-6 lat – link do szczegółowych informacji

Odbiorcy: rodzice w kryzysie okołorozwodowym

Cele:

Nabycie wiedzy na temat sytuacji dziecka w procesie rozwodowym/rozstaniowym

Rozwój umiejętności związanych z ochroną dziecka w sytuacji okołorozwodowej

Tworzenie planów wychowawczych – porozumień rodzicielskich

Liczba godzin: 2x4 godziny dydaktyczne (soboty)

Metody: Dyskusja, ćwiczenia

Zagadnienia:

Sytuacja dziecka w procesie okołorozwodowym/okołorozstaniowym

Najczęstsze pytania, które zadają dzieci i te ważne, których nie zadają

Porozumienie Rodzicielskie – Plan wychowawczy w sytuacji okołorozwodowej/okołorozstaniowej.

Sesja pytań i odpowiedzi

Maksymalna liczba osób w grupie: 6

Porozmawiajmy z dziećmi o rozwodzie:

Data: 4 lutego 2023r, sobota, godz. 9.00-13.00

Porozumienie Rodzicielskie – Plan Wychowawczy – indywidualne spotkania z uczestnikami zajęć (umawiane indywidualnie)

Sposób rekrutacji: zgłoszenia bezpośrednio do psychologa Katarzyny Koszewskiej na adres e-mail: kkoszewska@poradnia11.waw.pl do 26 stycznia 2023r. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Coaching rodzicielski jest metodą wsparcia rodziców w świadomym wychowaniu swojego dziecka. Punktem wyjścia rozmowy coachingowej jest konkretny problem, pytania coacha pozwalają precyzyjnie zdefiniować cel i podporządkować mu rozwiązania „szyte na miarę”, adekwatne do potrzeb klienta (rodzica).

Coaching rodzicielski ukierunkowuje rodziców na lepsze zrozumienie swojej relacji z dzieckiem. Warunkiem odniesienia sukcesu jest otwartość na zmianę i wspólne szukanie rozwiązań.

Coaching rodzicielski nie jest terapią rodziny, chociaż może się tak zdarzyć, że w wyniku coachingu, klient dojdzie do wniosku, że taka forma wsparcia, jak – terapia rodziny, jest mu potrzebna.

 

Za pomocą coachingu rodzicielskiego możesz:

 • odkryć swoje zasoby jako rodzica,

 • zrozumieć potrzeby swojego dziecka i jego zasoby,

 • praktykować nowe umiejętności w kontakcie z dzieckiem,

 • zapewnić dziecku możliwość pełnego rozwoju i zdobywania doświadczeń, będąc przy tym dla niego wsparciem,

 • nawiązać bliską relację z dzieckiem.

Do kogo skierowany jest coaching rodzicielski?

Do rodziców dzieci w każdym wieku, którzy chcą świadomie wychowywać, być wsparciem dla swojego dziecka, budować z dziećmi głębokie relacje.

Jak jest forma coachingu rodzicielskiego?

Sesje indywidualne z rodzicem lub z rodzicami (60 minut) w naszej Poradni prowadzi: psycholog Katarzyna Alina Koszewska

Zapraszamy na spotkania online Rodziców którzy:

 • potrzebują wsparcia w pokonywaniu trudności wychowawczych

 • chcą dowiedzieć się ważnych rzeczy o potrzebach swoich dzieci

 • doskonalić umiejętności dobrej komunikacji ze swoimi dziećmi

 • nauczyć się ustalać zasady i egzekwować je

 • reagować właściwie w trudnych sytuacjach

 • wzmacniać swoje dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu ich potencjału

Zapisy oraz dodatkowe informacje:

 • telefonicznie: 22 825 18 15 w sekretariacie poradni

 • u psychologa lub pedagoga szkolnego

 • u psychologa poradni

Termin spotkania: środy 17:00-18:30, 4 spotkania, planowany początek po zrekrutowaniu grupy I semestr 2022/23

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) to terapia osób, które doświadczyły traumy sytuacyjnej i traumy związanej z zaburzeniami więzi. Jest terapią bardzo ustrukturalizowaną, łączącą w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych, jednak tym, co ją od tych podejść odróżnia, jest jej aspekt neurofizjologiczny.

EMDR jest opartym na naukowych i empirycznych dowodach podejściem psychoterapeutycznym ukierunkowanym PRZEDE WSZYSTKIM na PTSD (zespół stresu pourazowego).

 

Cele:

· Przetworzenie zablokowanego/zamrożonego wspomnienia

· Obniżenie/redukcja poziomu negatywnych emocji (strach, gniew, wstyd)

· Wzmocnienie pozytywnych przekonań odnoszących się do samego siebie

 

Sposób rekrutacji: zgłoszenia bezpośrednio do psychologa Katarzyny Koszewskiej

Prowadząca: Katarzyna Alina Koszewska psycholog

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content