Funkcje wzrokowe

 • trudności z wyróżnianiem elementów z całości lub ich syntetyzowania (np. dziecko widzi obrazek, ale nie potrafi powiedzieć o konkretnych elementach, które można tam dostrzec lub dostrzega elementy ale ma trudność z opowiedzeniem o całości),

 • trudności z dostrzeżeniem elementów różniących dwa obrazki,

 • kłopoty z rozpoznawaniem liter, zapamiętywaniem ich wzorów graficznych,

 • mylenie liter o podobnym kształcie np.: a-o, f-ł, t-ł, b-p, d-g, d-b,

 • mylenie liter wielkich i małych,

 • trudności z kojarzeniem dźwięku danej głoski z jej graficznym odpowiednikiem,

 • mylenie wyrazów o podobnej strukturze graficznej np.: bada-pada,

 • wolne tempo czytania i kłopoty z automatyzacją tej czynności,

 • trudności w rozpoznawaniu i różnicowaniu kształtów.

 • Obserwowanie najbliższego otoczenia (co, tu widać, jakie są kolory, z czego składa się….).

 • Segregowanie obrazków wg. grup tematycznych.

 • Układanie obrazków (zasada stopniowania trudności: na wzorze, ze wzoru, bez wzoru).

 • Porównywanie obrazków – znajdź różnice.

 • Rozpoznawanie przedmiotów opisanych słownie – zgadywanki – układamy przez dzieckiem kilka przedmiotów (3-5 stopniując trudność w zależności od poziomu umiejętności dziecka), opisujemy jeden z nich, dziecko odgaduje o jaki przedmiot chodzi.

 • Wyszukiwanie przedmiotów, obrazków, które nie pasują do pozostałych.

 • Gry typu MEMORY.

 • Zapamiętywanie ciągów obrazków – rozkładamy obrazki przed dzieckiem, prosimy, żeby je zapamiętało, następnie zasłaniamy i pytamy, jakie widziało obrazki.

 • Który obrazek, przedmiot zniknął – rozkładamy przez dzieckiem 3-5 obrazków, prosimy, żeby przyjrzało się uważnie i zapamiętało, następnie prosimy, aby dziecko zasłoniło oczy i zabieramy jeden. Pytamy, który obrazek, przedmiot zniknął.

 • Układanie puzzli, składanie klocków typu LEGO.

 • Omawianie obrazka, analizowanie szczegółów, rozmowa na temat tego co dzieje się na obrazku, jakie są jego elementu, jaki można by nadać tytuł.

 • Rozpoznawanie wyrazów krótszych ukrytych w wyrazach dłuższych, np. w wyrazie „Karolina” ukrył się wyraz „lina”.

 • Określanie wzajemnego położenie przedmiotów: nad, pod, obok, za, przed.

 • Proste składanki origami.

 • Rozpoznawanie i różnicowanie liter i cyfr: rysowanie liter, cyfr na piasku, wyklejanie ich z plasteliny lub kolorowych włóczek, układanie z kamyków, klocków.

 • Rozpoznawanie i zaznaczanie takich samych wyrazów, sylab, liter wśród innych podobnych.

 • Dobieranie takich samych obrazków, liter, sylab, wyrazów – loteryjki, domina.

 • Przepisywanie, pisanie z pamięci liter, sylab, wyrazów, zdań.

 • Rysowanie obrazków zgodnie ze wzorem.

 • Uzupełnianie obrazka brakującymi elementami.

 • Na podłodze naklejamy ok 1 m taśmy. Zadaniem dziecka jest potoczyć piłkę po taśmie raz prawą, raz lewą ręką.

 • Dziecko stoi przed ścianą, w dłoniach trzyma piłkę. Zadaniem dziecka jest odbić piłkę od ściany i złapać ją.

 • Dziecko podrzuca i łapie piłkę.

 • Dziecko i rodzic podrzucają do siebie piłkę.

 • Na podłodze rozklejamy taśmę na ok 1 m. Zadaniem dziecka jest przejść po niej stopa za stopą do przodu i do tyłu.

 • Na podłodze ustawiamy kosz (pudło, miskę), zadaniem dziecka jest trafienie piłką (woreczkiem, kulką z papieru) do kosza. Próby wykonujemy raz lewą, raz prawą ręką, co jakiś czas zwiększając odległość dziecka od kosza (w zależności od możliwości dziecka).

 • Dziecko trzyma w dłoniach przedmiot (piłkę, maskotkę), a sygnał rodzica jak najszybciej przekłada przedmiot z ręki do ręki wokół osi swojego ciała.

 • Dziecko trzyma w dłoniach papierowy okrągły talerzyk a na nim piłeczkę pingpongową, jak najszybciej toczy piłeczkę po rancie talerza, tak aby nie wypadła.

 • Na podłodze układamy linę. Zadaniem dziecka jest przyskakiwać przez linę obunóż z jednej strony na drugą, tak aby przedostać się z jednego końca liny do drugiego.

 • Żonglowanie.

 • Rozkładamy przed dzieckiem 5 niedużych przedmiotów (mogą to być zabawki, przedmioty codziennego użytku), prosimy, aby dziecko im się przyjrzało, następnie zasłaniamy oczy dziecka i zabieramy jeden przedmiot. Pytamy, który zniknął. Można zrobić kilka prób z tymi samymi przedmiotami.

 • Ukrywamy w domu kilka przedmiotów znanych dziecku. Zadaniem dziecka jest je odnaleźć.

 • Wyspa skarbów. Rodzic przygotowuje dla dziecka mapę, na której zaznaczone jest miejsce przebywania skarbu (który wcześniej zostaje przez rodzica ukryty). Może to być mapa konkretnego pomieszczenia (całego domu, mieszkania) lub przestrzeni na zewnątrz. Zadanie dziecka jest odnalezienie skarbu. Zaczynamy od pomieszczeń, przestrzeni znanych dziecku i nie za dużych.

 • Odczytywanie rejestracji samochodów podczas podróży autobusem lub spaceru.

 • Będąc na spacerze zadajemy dziecku zagadkę dotyczącą jakiegoś elementu przestrzeni wokół. Zadanie dziecka jest odgadnąć o czym mówimy.

 • Pisanie liter, sylab i wyrazów patykiem na piasku.

 • Segregowanie i dobieranie w pary skarpetek o różnych wzorach i kolorach.

 • Rozpoznawanie i odczytywanie nazw ulic, sklepów.

opracowała: Agnieszka Kreczunowicz

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja berryproject.it

Skip to content