Przydatne adresy i linki

Pierwsza pomoc www.szkolenia-bhp24.pl/pierwsza-pomoc-online

Niegrzeczne dzieci – autyzm www.niegrzecznedzieci.prv.pl

Uzależnienia Behawioralne www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Psychologia w Sieci www.psychologiawsieci.pl

Charaktery Portal Psychologiczny www.charaktery.eu

Zaburzenia więzi – RAD (Reactive Attachment Disorder) www.teczaserc.pl…

Zespół Zaburzeń Więzi – ZZW www.rodzinawpotrzebie.org/content/view/178/44

Nie bo tak! www.niebotak.pl

Perspektywy www.perspektywy.pl/portal

Ważne adresy:

Rzecznik Praw Dziecka www.brpd.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl

Biuro Edukacji w Warszawie www.edukacja.warszawa.pl

Śródmiejska Edukacja – Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich www.srodmiescie.edu.pl

Serwis Pomoc Dziecku pomocdziecku.um.warszawa.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl

ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

WCIES Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń www.wcies.edu.pl

CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie www.oke.waw.pl

BIELANY

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 www.zpow.eu

MOKOTÓW

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS” www.mossos1.pl

PRAGA-POŁUDNIE

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7 www.mos7.edu.pl

WAWER

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „KĄT” www.moskat.pl

WOLA

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 www.mos6.edu.pl

ŚRÓDMIEŚCIE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 8 dla Dzieci Słabowidzących

www.kozminska.edu.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” www.sow.waw.pl

Placówki wspierające dzieci, młodzież i dorosłych:

Telefon zaufania dzieci i młodzieży www.116111.pl

MOP Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii www.mop-poradnia.pl

TOP Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna www.poradnia-top.pl

PZP Poradnia Zdrowia Psychicznego w Józefowie www.centrumzagorze.pl…

Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Śródmieście www.ops-srodmiescie.waw.pl

OPTA Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży www.optaporadnia.pl

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA www.edukacja.warszawa.pl…

Komitet Ochrony Praw Dziecka www.kopd.pl

Kidprotect Bezpieczne Dziecko www.kidprotect.pl

Fundacja Dzieci Niczyje www.fdn.pl

Otwarte drzwi www.otwartedrzwi.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci www.tpd-maz.org.pl

Fundacja SYNAPSIS www.synapsis.org.pl

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL www.krasnal.org.pl

PTD Polskie Towarzystwo Dysleksji www.ptd.edu.pl

DCI Dzielnicowe Centra Integracji www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne…

Wars i Sawa Warszawski System Wspierania Uzdolnionych www.edukacja.warszawa.pl…

WZDZ Warszawski System Doradztwa Zawodowego www.edukacja.warszawa.pl…

KOWEZIU Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl

WSPD Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom www.edukacja.warszawa.pl…

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA www.edukacja.warszawa.pl…

UdR Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców www.sppp-udr.org

Stowarzyszenie dla Rodzin www.stowarzyszeniedlarodzin.pl/kontakt

Aslan Stowarzyszenie www.aslan.org.pl

Portal Pomocy Społecznej www.ops.pl

Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie www.niebieskalinia.pl

Polskie Centrum Mediacji www.mediator.org.pl

Nagle Sami www.naglesami.org.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content