Dzieci w wieku 0-6 lat

Cele terapii:

 • Usprawnienie motoryki narządów mowy, czyli sprawności mięśni artykulacyjnych.

 • Korekcja pozycji spoczynkowej języka i połykania.

 • Poprawienie jakości funkcji oddechowej.

 • Korygowanie wad wymowy i tworzenie prawidłowych warunków dla dalszego rozwoju artykulacji.

 • Rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

 • Poprawa jakości komunikacji i kompetencji językowych poprzez naukę i doskonalenie umiejętności budowania zdań i tworzenia dłuższych wypowiedzi

 • Poprawa jakości fonacji

 • Ewentualne wypracowanie alternatywnych systemów i sposobów komunikacji.

 

Na terapię logopedyczną kwalifikuje logopeda po przeprowadzonej diagnozie.

Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Na terapię przyjmowane są dzieci w miarę dostępności miejsc.

Logopeda zawiera z rodzicem/ opiekunem kontrakt terapeutyczny, który zobowiązuje do ścisłej współpracy, w celu jak najszybszego osiągnięcia pełnego sukcesu.

W przypadku braku miejsca na systematyczną terapię, istnieje możliwość korzystania z konsultacji, w celu uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu – częstotliwość spotkań określa logopeda.

W przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej możliwe będzie prowadzenie terapii on-line.

Zajęcia indywidualne, których głównym celem jest wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka i prawidłowego przetwarzania informacji zmysłowych docierających do systemu nerwowego ze środowiska zewnętrznego (wrażenia dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe) i z ciała (wrażenia związane ze zmysłem równowagi i czuciem głębokim płynącym z mięśni, ścięgien).

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym z rejonu poradni, posiadające aktualną diagnozę rozwoju procesów sensorycznych

 

Prowadzące: Elżbieta Kowalska – psycholog, terapeuta SI, Joanna Zapalska-Brud – psycholog, terapeuta SI

Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy na listę oczekujących

 

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11

Są to zajęcia indywidualne, trwają semestr lub dwa semestry w zależności od potrzeb dziecka. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzana jest diagnoza sprawności motoryki dużej i małej, aby ustalić przyczynę nieprawidłowości w zakresie pracy ręki np. szybkiej męczliwości ręki podczas pisania, wolnego tempa pisania lub nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. Zajęcia skierowane są na pracę nad partiami mięśniowymi oraz stawami, których praca jest nieprawidłowa. Między innymi skierowane są na: usprawnianie mięśni posturalnych i mięśni brzucha, poprawy ruchomości w stawach (barkowym, łokciowym i nadgarstkowym), usprawnienie mięśni dłoni i palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz koordynację oko-ręka. pracy dłoni i palców podczas pisania. W sytuacji, gdy motoryka duża i mała zostanie wzmocniona możliwa jest kontynuacja zajęć w formie ćwiczeń zakresu grafomotoryki (ćwiczeń poprawiających posługiwanie się narzędziami pisarskimi oraz pisania w liniaturze).

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mające trudności w zakresie funkcjonowania motoryki dużej i/lub małej.

Zapisy na zajęcia poprzez prowadzącego zajęcia, mgr Annę Korczyńską-Witczak

Adresaci: dzieci od 4 rż

  • ze zdiagnozowanymi zaburzeniami funkcji słuchowych
  • po przebytych chorobach uszu
  • z zaburzeniami słuchu fonematycznego
  • z zaburzeniami uwagi i koncentracji słuchowej
  • z problemami z nauką czytania i pisania
  • z wadami wymowy
  • z opóźnionym rozwojem mowy

Cel:

  • poprawa odbioru bodźców słuchowych
  • aktywne i świadome słuchanie
  • zaktywizowanie uwagi i koncentracji słuchowej

Sposób zapisu: Konsultacja z neurologopedą w Poradni

Ważne informacje:

  • Zestaw aktywności układany jest dla każdego dziecka indywidualnie, po przeprowadzonej konsultacji.
  • Trening odbywa się w domu w cyklach 10 dniowych. Liczba etapów uzależniona jest od zdiagnozowanych deficytów słuchowych, ich nasilenia i regularności w ćwiczeniach.
  • Sesja dzienna trawa ok 10 minut.
  • Do przeprowadzenia treningu niezbędny jest dostęp do internetu na dowolnym sprzęcie tzn. tablecie, komputerze, smartfonie oraz słuchawki nauszne.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content