Informacje dla rodziców, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Ważne miejsca, świadczona w nich pomoc, wydawane dokumenty

  • Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących z terenu Warszawy, zajęcia i terapia dla uczniów z terenu Warszawy
  • Pomoc rodzinom zastępczym, osobom niepełnosprawnym, cudzoziemcom na terenie Warszawy. Na stronie można znaleźć informacje o możliwych formach wsparcia dla tych osób
  • opieka nad dziećmi od urodzenia do 7 roku życia, których rozwój na różnych etapach ich życia przebiega nieprawidłowo – diagnoza, terapia, kompleksowe wsparcie

Oferta częściowo nieodpłatna – zalecamy kontakt z poszczególnymi placówkami w celu dowiedzenia się o aktualnie prowadzonych darmowych działaniach

Fundacja Scolar

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja SOTIS

Fundacja Pomoc Autyzm

Fundacja PROMITIS

Fundacja KROK PO KROKU

 

Jeśli jesteś przedstawicielem fundacji, oferującej bezpłatną pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami i chcesz aby była ona umieszczona na naszej stronie, skontaktuj się z Dyrekcją Poradni

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content