Pierwsza pomoc psychologiczna – webinar dla rodziców

W ramach Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 serdecznie zaprasza rodziców i opiekunów prawnych uczniów ze szkół podstawowych z klas 6-8 oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnym webinarze „Pierwsza pomoc psychologiczna”.

Spotkanie odbędzie się 21 marca o godz. 17:00 na platformie MS Teams, (czas trwania: 2 godziny).

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adtt_xn4fgaSlZpD6la3m28Xat7iqirFUJVApAPBtdak1%40thread.tacv2/1709900179166?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%22f53abbaa-15c6-41ad-839c-ba6dfeda1a91%22%7d

Webinar poprowadzą dwie psycholożki poradni: mgr Aleksandra Biernacka oraz mgr Agnieszka Smułkowska.

Celem spotkania jest zapoznanie rodziców oraz opiekunów z zasadami udzielania pierwszej pomocy psychologicznej, gdy dziecko doświadcza sytuacji trudnej lub kryzysowej oraz przybliżenie faz rozwoju młodego człowieka (okres dojrzewania) wraz z zagrożeniami w jego przebiegu.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku od 13 lat i więcej oraz chcesz dowiedzieć się jak pomóc młodemu człowiekowi w trudnych chwilach, gdzie szukać miejsc pomocowych, czy po prostu chcesz zrozumieć, co przeżywa Twój nastolatek/nastolatka to spotkanie dla Ciebie

Zapraszamy.

Więcej informacji o wydarzeniach zaplanowanych w ramach Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego dostępnych jest na stronach internetowych https://zdrowie.um.warszawa.pl/zdrowie-psychiczne oraz https://edukacja.um.warszawa.pl/

Skip to content