Co warto wiedzieć o depresji dzieci i młodzieży?

Na spotkaniu będziemy mówić o tym, jakie zachowania dziecka mogą Państwa niepokoić, co mogą Państwo w takich sytuacjach zrobić i gdzie szukać pomocy.

Spotkanie będzie prowadzone w formie on-line na platformie MS Teams.

Termin: 12.03.2022 r. (sobota) godz. 10:00-12:00

Prowadzące:

Agnieszka Kreczunowicz – pedagog

Agnieszka Smułkowska – psycholog

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE1OWI5YjAtMTgyYi00M2ZjLTg2OTUtMDUwY2I0NWVkYjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c%22%2c%22Oid%22%3a%22f53abbaa-15c6-41ad-839c-ba6dfeda1a91%22%7d

Zapraszamy serdecznie

Miejsca-pomocowe.pdf

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content