Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – NFZ

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi można skorzystać z pomocy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń). Stanowią one I poziom referencyjny systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Praca ośrodków oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.Wskazania do konsultacji psychiatrycznych oraz na SOR 

1. Wskazania do konsultacji psychiatrycznej – pilnej tj. na Izbie Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego
 • stan bezpośredniego zagrożenia życia z przyczyn potencjalnie psychiatrycznych (tendencje samobójcze, epizod depresji ciężki)
 • pobudzenie psychoruchowe z przyczyn psychiatrycznych (pobudzenie psychoruchowe po użyciu substancji psychoaktywnych (SPA) jest bezwzględnym wskazaniem do zgłoszenia się na SOR szpitala pediatrycznego)
 • objawy psychotyczne jeśli nie są spowodowane SPA

2. Wskazania do konsultacji na SOR

 • stan po próbie “s” (szczególnie zatrucie lekami, samookaleczenia, próba zadzierzgnięcia się)
 • samookaleczenia jeśli wymagają zaopatrzenia chirurgicznego
 • zatrucie, nadużycie SPA (pobudzenie psychoruchowe, objawy psychotyczne, stan po zatruciu)

3. Wskazania do konsultacji psychiatrycznej w trybie przyspieszonym

 • pogarszający się stan psychiczny wskazujący na rozwijanie się zaburzeń psychicznych szczególnie depresji (zmiana w zakresie aktywności, relacji towarzyskich, wyraźny spadek wyników w nauce, pojawienie się samookaleczeń, podejrzenie nadużywania SPA)
 • nasilenie jakichkolwiek objawów u ucznia pozostającego pod opieką psychiatryOśrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi, dzieci i młodzież mogą skorzystać z pomocy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. 

Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Praca ośrodków oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Dlatego zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania. 

Wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

Wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Izby Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież,  które wymagają pilnej konsultacji psychiatrycznej z powodu stanu zagrożenia zdrowia i/lub życia mogą zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym na Izbę Przyjęć szpitala psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. W sytuacjach nagłych nie jest wymagane posiadanie skierowania do szpitala psychiatrycznego. Lekarz Izby Przyjęć bada pacjenta i ocenia czy są wskazania do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Danego dnia miesiąca przyjmuje jeden z dwóch lub trzech oddziałów psychiatrycznych w Warszawie i okolicach.

Dla dzieci i młodzieży przed 15 rokiem życia:

 • Szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Józefowie ul 3 Maja 127 tel. na Izbę przyjęć: 22 468 25 96,
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Szpitalu Pediatrycznym w Warszawie, ul Żwirki i Wigury 63A, Warszawa.

aktualne informacje zawsze znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-mazowieckiego-ow-nfz/harmonogramy-tzw-ostrych-i-tepych-dyzurow/

Dzieci i młodzież, które skończyły 14 lat

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii ul Sobieskiego 9  tel. 22 458-28-00, 22-458-28-00 lub 224582500, 
 • Szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Józefowie ul 3 Maja 127 tel. na Izbę przyjęć: 22 468 25 96,
  • Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Konstancin – Uzdrowisko ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, informacje na temat przyjęcia – od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 pod numerem 22 484-28-63, 22 484-28-64, 667-651-528)
 • Osoby dorosłe, nawet jeśli się uczą, w trybie ostrym, mogą być konsultowane i hospitalizowane jedynie na oddziałach dla dorosłych (zgodnie z miejscem zamieszkania lub najbliższą dla szkoły izbą przyjęć)
  Stale dyżurującą izbą przyjęć jest izba Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, tel: 22 468 25 96, http://www.centrumzagorze.pl/kontakt
   

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content