Najczęściej zadawane pytania

Pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna.

Nie. Wizyta u specjalistów w Poradni nie wymaga skierowania. O rodzaju udzielanej pomocy decyduje psycholog prowadzący dziecko.

Dziecko do Poradni zgłasza rodzic/opiekun prawny, osoba pełnoletnia zgłasza się sama.

Na pierwsze spotkanie rodzic zostaje zapisany do psychologa opiekującego się placówką do której uczęszcza dziecko. Wykaz psychologów współpracujących z placówkami znajduje się w zakładce Rejon (LINK!)

Od razu po przyjściu do poradni należy zgłosić swoją obecność do sekretariatu. Zostaną Państwo pokierowani do właściwego specjalisty.

Na pierwszą wizytę w Poradni w zależności od problemu, może się być przydatna np. książeczka zdrowia dziecka, informacja o dziecku w formie pisemnej od nauczyciela (jeśli taką mamy), dokumenty od lekarza lub innego specjalisty, bądź też wcześniej wydane opinie psychologiczno-pedagogiczne. Należy mieć ze sobą numer PESEL dziecka.

W zależności od sytuacji i wieku dziecka psycholog obserwuje je podczas zabawy lub wykonuje zadania dostosowane do jego poziomu rozwoju. Dziecko będzie rozmawiało, rozwiązywało zagadki, zadania, ćwiczenia lub bawiło się ze specjalistą. Najczęściej dziecko podczas badania zostaje w gabinecie samo z psychologiem.

Psycholog wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i wystandaryzowane testy do badania różnych obszarów rozwoju i funkcjonowania dziecka w zależności od zgłoszonego problemu. 

Tak, na pisemny wniosek rodzica. Najczęściej na podstawie badań wydawana jest Opinia psychologiczno-pedagogiczna lub Informacja o wynikach badań. Więcej informacji w zakładce OPINIE.

Opinie lub orzeczenie swojego dziecka zainteresowani rodzice otrzymują po zakończeniu całego procesu diagnozy. Opinia wydawana jest do 30 dni po złożeniu przez rodzica właściwego wniosku. Natomiast w wypadku orzeczenia zależy to od jego rodzaju (CZYTAJ DALEJ)

Aby przekazać dokumentację do innej Poradni należy złożyć wniosek o przekazanie dokumentacji. Można to uczynić na miejscu wypełniając formularz, bądź wysyłając maila na adres sekretariat@poradnia11.waw.pl. W mailu prosimy o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia dziecka, placówkę oświatową do której uczęszcza oraz nazwę i numer Poradni do której mamy wysłać dokumentację. Prosimy podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna prawnego.

Należy wystąpić w poprzedniej Poradni z wnioskiem o przeniesienie dokumentacji do naszej Poradni przed wizytą u nas. Po zapoznaniu się z poprzednią dokumentacją będziemy mieli pełny historii psychologiczno-pedagogicznej dziecka.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content