Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z kl. V-VIII szkół podstawowych

TUS to zajęcia grupowe (do 8 osób) mające na celu rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych.

Adresaci: dzieci i młodzież od V do VIII klasy szkoły podstawowej mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, nieśmiałych, agresywnych,  z diagnozą ZA i ADHD.

Cele zajęć:

  • trening umiejętności społeczno-emocjonalnych
  • poznanie i stosowanie technik radzenia sobie z emocjami
  • kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji problemowych
  • trening asertywnego sposobu komunikowania swoich potrzeb
  • poznanie swoich mocnych stron

Zapisy ze wskazań psychologa opiekującego się daną placówką w sekretariacie poradni.

Uczestnictwo w zajęciach możliwe po konsultacji wstępnej z psychologiem prowadzącym zajęcia.

Prowadzący:  Ewa Bombol – logopeda, Trener TUS; Agnieszka Smułkowska – psycholog

10 spotkań w cyklu, środy po 1,5 h 17:00-18:30

Terminy: od 14.02.2024 r.

Skip to content