Wspomaganie płynności mówienia małego dziecka

Adresaci: Dzieci 5,6-letnie z zaburzeniami płynności mówienia.

Cel: poprawa płynności mówienia dziecka poprzez użycie metod pośrednich (praca z rodzicem) i bezpośrednich (nauka technik upłynniających mowę) oraz stymulowanie rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego.

Program warsztatów obejmuje:

  • Podejście interakcyjne Rodzic-Dziecko (wg Palin PCI- Parent- Child Interaction);

  • Wdrożenie technik upłynniających mowę;

  • Ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacja, bajkoterapia, Trening Uważności;

  • Ćwiczenia oddechowo- fonacyjno- artykulacyjne;

  • Rozwijanie umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami;

  • Wzmacnianie mocnych stron dziecka i pewności siebie.

Termin realizacji:

Cykl 10 spotkań w formie zajęć grupowych realizowanych raz w tygodniu w wymiarze 45 min.

W zajęciach uczestniczą dzieci wraz z rodzicami.

Prowadzący:

Ewa Marchwiak- neurologopeda

Zapisy poprzedzone wcześniejszą konsultacją z prowadzącą.

 

Termin zajęć: piątki 16:00- 16:45, od 15.10.2021 r.

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja berryproject.it

Skip to content