Warsztaty wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dziecka wg Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne (dla rodziców z dziećmi 4-6letnimi)

Opis: Warsztaty oparte na metodzie Ruchu Rozwijającego wg.W.Sherborne. Główną ideą metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Opracowany przez W. Sherborne system zajęć ruchowych wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi, tzw. baraszkowania, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Jest to metoda dla każdego, uwzględniająca dobrowolność – każdy może uczestniczyć w przeprowadzanych doświadczeniach na miarę swoich możliwości i chęci.

Adresaci: dzieci 4 -6 r.ż

 • dzieci nieśmiałe,

 • nadpobudliwe psychoruchowo,

 • z problemami ruchowymi

 • z problemami z separacją od rodzica

 • z problemami z dostosowywaniem się do reguł

Główne cele programu:

Wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka poprzez:

 • budowanie pozytywnej samooceny, wzrost pewności siebie

 • zmniejszenie napięcia psychoruchowego i poziomu lęku

 • stwarzanie okazji do odreagowania napięć

 • rozwijanie umiejętności społecznych (w tym współdziałania z innymi)

 • pobudzenie ekspresji własnych uczuć i wyobraźni

 • nabywanie umiejętności koncentracji uwagi

Forma realizacji: 3 spotkania grupowe

Grupa: 10 par (dziecko – rodzic),

UWAGA: Strój: swobodny, niekrępujący ruchów (spodnie), na zajęciach ćwiczymy boso lub w skarpetkach antypoślizgowych.

Prowadzący: Elżbieta Kowalska – psycholog

Ewa Bombol – neurologopeda

Termin: 3 spotkania: 19.02, 5.03, 26.03.2022 (soboty), w godzinach 10.00 – 11.00 – zajęcia chwilowo odwołane ze względów epidemiczych, planujemy rozpoczęcie w maju lub czerwcu

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja berryproject.it

Skip to content