Rodzicu! Wzmocnij się! Zajęcia wspierające kompetencje rodzicielskie dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia grupowe, których głównym celem jest poprawa oraz praca nad kształtowaniem relacji rodzic-dziecko.

Adresaci: rodzice dzieci w wieku 3 – 6 lat chcący wzmocnić swoje poczucie kompetencji rodzicielskich w codziennych sytuacjach a także w sytuacjach trudnych.

Cele zajęć:

  • zwrócenie uwagi na rolę emocji w relacjach rodzinnych

  • poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami swoimi i dziecka

  • zdobycie wiedzy dotyczącej umiejętnego ustalania zasad panujących w domu oraz bycia konsekwentnym

  • rozpoznawanie potrzeb i uczuć dziecka oraz wspieranie w budowaniu poczucia wartości

Forma realizacji: jedno spotkanie dla rodziców

Liczba uczestników: 6 rodziców

Prowadząca: Agnieszka Smułkowska – psycholog

Termin: 11 maja 2022 (środa) w godzinach 16:30 – 18.30 na terenie PPP11

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja berryproject.it

Skip to content