Profilaktyka logopedyczna

Opis: Warsztaty skierowane są do rodziców i dzieci trzy – czteroletnich. Ich głównym celem jest pokazanie różnorodnych zabaw logopedycznych, które usprawnią mięśnie języka, warg i policzków, wyszkolą ucho, nauczą oddychać, poprawią fonację, czyli stworzą warunki do prawidłowego rozwoju artykulacji.

Adresaci: rodzice z dziećmi 3 -4 letnimi

Cel zajęć:

  • wczesne rozpoznanie potrzeb i problemów dzieci w zakresie zaburzeń funkcjonowania aparatu mowy,

  • usprawnienie pracy mięśni wszystkich artykulatorów, a tym samym zapobieganie powstawaniu wad wymowy i możliwość szybszej korekcji wad już powstałych,

  • nauczenie dzieci kontroli nad pracą mięśni języka, warg i policzków. Świadomego, celowego ruchu, który w przyszłości ma służyć prawidłowej artykulacji.

  • pokazanie rodzicom różnorodnych form zabawowych ćwiczeń logopedycznych – usprawniających mięśnie artykulacyjne, aparat oddechowy, stymulujących rozwój funkcji słuchowych, koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową.

Forma realizacji: zajęcia warsztatowe dla rodziców z dziećmi

Liczba uczestników:10 par – (rodzic z dzieckiem)

Prowadząca: Magda Fiutowska – logopeda

Termin: 3 spotkania 20.11, 18.12, 22.01.2021 (soboty), w godzinach 10.00- 11.00

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja berryproject.it

Skip to content