Logorytmika

Opis:

Połączenie terapii logopedycznej z zabawami ruchowo – muzycznymi stymulującymi koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową. Podczas zajęć dzieci ćwiczą m.in.: pamięć słowną, koncentrację uwagi, usprawniają dużą i małą motorykę, poszerzają zakres słownictwa biernego i czynnego, rytmizują.

Adresaci:

Dzieci od 3 i 4-letnie, w tym:

• dzieci z zaburzeniami słuchu,

• dzieci z niepłynnością mowy (jąkanie),

• dzieci z potrzebą wsparcia rozwoju mowy,

• dzieci nieśmiałe, wycofane,

• dzieci z problemami ruchowymi,

Cele zajęć:

• usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy,

• uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku,

• rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu,

• wyrabianie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni,

• kształtowanie koncentracji uwagi,

• rozwijanie umiejętność współdziałania w grupie,

• rozwój sfery poznawczej i emocjonalnej.

Forma realizacji:

Cykl 10 spotkań realizowanych jako zajęcia grupowe, raz w tygodniu w wymiarze 40 minut (forma terapii krótkoterminowej).

W zajęciach uczestniczą dzieci wraz ze swoimi rodzicami (para: dziecko – rodzic)

 

Prowadząca: Ewa Bombol – neurologopeda

 

Termin zajęć: czwartki w godzinach 16.10 – 16.50, od 21.10.2021

 

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja berryproject.it

Skip to content