Chyba jestem nieśmiała/ły

Opis: W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane gry i zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, wykonanie prac plastycznych, odgrywanie scenek, ćwiczenia relaksacyjne.

Adresaci: dzieci w wieku 5-6 lat

  • wycofane,

  • nieśmiałe w relacjach,

  • tłumiące emocje,

  • mające trudności w komunikowaniu swoich potrzeb oraz ich rodzice.

Cele zajęć:

· nauka umiejętności rozpoznawania sygnałów płynących z ciała poprzez

· doświadczenia ruchowe i zmysłowe,

· doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji ,

· akceptacja siebie,

· budowanie pewności siebie,

· zwiększenie otwartości na innych oraz na nowe doświadczenia,

· umożliwienie rodzicowi wspólnie z dzieckiem udziału w zabawach, grach

· ćwiczących umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi osobami,

· współpracy w grupie,

· psychoedukacja rodziców – przekazanie materiałów – wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

 

Forma realizacji: jedno spotkanie warsztatowe dla rodziców z dziećmi 5 – 6 letnimi

Liczba uczestników : 5 par (rodzic z dzieckiem)

 

Prowadząca: Agnieszka Uszyńska – pedagog

Termin: 20 listopada (sobota), w godzinach 10.00 – 12.00

 

Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja berryproject.it

Skip to content